ბათუმი

ფეხბურთის საერთაშორისო სტადიონი

სამშენებლო კომპანია: ანაგი

დამკვეთი: შპს" სტადიონი"

ბათუმის საერთაშორისო საფეხბურთო სტადიონი UEFA-ს IV კატეგორიის სტანდარტებს შეესაბამება და 20 000 მაყურებელზე არის გათვლილი.

საბეტონე სამუშაოები პარტნიორმა სამშენებლო კომპანია ანაგმა,  Doka-ს ყალიბებით დაგეგმილზე 6 თვით ადრე დაასრულა.

რკინა-ბეტონის მზიდ კონსტრუქციებზე გამოყენებული სისტემები:

  • სივრცული ხარაჩო - Doka Staxo 100 / Staxo 40
  • საყალიბე სისტემა - Doka Frami Xlife 
  • სამშენებლო კოჭი -  Doka H20 eco
  • სამშენებლო დგარი - Doka Eurex 20 eco 

     

დაწყების თარიღი: 2017

/

დასრულების თარიღი: 2020