ინჟინერია

ინჟინერია

შეგიდგენთ საყალიბე ნახაზებს, ბეტონის ჩასხმების რაოდენობის სწრაფად და ოპტიმალურად გადანაწილებისათვის.
ვუზრუნველყოფთ პროექტზე ოპტიმალური რაოდენობის საყალიბე სისტემების მორგებას.