დოკა საქარველოში

დოკას შესახებ

ჯითისი ჯგუფი Doka-ს ექსკლუზიური დისტრუბუტორი საქართველოში. 

ინჟინერია

ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ სრულ საინჟინრო მომსახურებას, პროექტის მარტივი სტრუქტურული ანალიზიდან ზუსტ გაანგარიშებამდე.  

კონსულტაცია და სწავლება

ჯითისი ჯგუფი  საყალიბე სისტემების სწორი და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის გთავაზობთ საინჟინრო გუნდის მომსახურებას. 

საყალიბე სისტემების იჯარა

ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ საყალიბე სისტემების საიჯარო მომსახურებას.  ჩვენს სასაწყობე ბაზაზე ხელმისაწვდომია DOKA-ს ყველა სახეობის საყალიბე სისტემა.

პროცესების ოპტიმიზაცია

Doka-ს სპეციალური ინსტრუმენტები მოგცემთ ბეტონირების ციკლის დაჩქარების, საქონლის მარაგების ოპტიმიზაციის და ყალიბების ეფექტურად დაგეგმარების საშუალებას.