01

დოკას ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში

02

Sveza-ს ავტორიზებული დილერი

03

დოკას ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში

04

საყალიბე სისტემების იჯარა

05

ყალიბების ინჟინერია

06

ყალიბის სპეციალისტები თქვენი მშენებლობისთვის

პროდუქცია
პროექტები
პარტნიორები