01

დოკას ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში

02

Sveza-ს ავტორიზებული დილერი

03

PLYTERRA-ს ავტორიზებული დილერი

04

დოკას ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში

05

საყალიბე სისტემების იჯარა

06

ყალიბების ინჟინერია

07

ყალიბის სპეციალისტები თქვენი მშენებლობისთვის

პროდუქცია
პროექტები
პარტნიორები